Dịch Vụ Kế Toán Nguyễn Thắng - Tư Vấn Miễn Phí - Uy Tín Là Hàng Đầu

DỊCH VỤ BHXH

DỊCH VỤ BHXH TẠI TP.HCM

            Để hỗ trợ quý doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định hiện hành liên quan đến đăng ký lao động, đăng ký thang bảng lương và đóng bảo hiểm xã hội, chúng Tôi xin hân hạnh được phục vụ qúy doanh nghiệp các dịch vụ Đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội “, chi tiết như sau :

 

I/ Tư vấn các quy định của Pháp luật:

 1.      1/ Tham khảo và tư vấn về tình hình hiện tại của doanh nghiệp.
 2.      2/ Lựa chọn phương án tốt nhất để giảm tối đa mức đóng BHXH cho người sử  dụng lao động.
 3.      3/ Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động.
 4.      4/ Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế lao động.
 5.      5/ Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể.
 6.      6/ Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động.
 7.      7/ Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động;
 8.     8/ Trình tự Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN:
 9.             –  Đăng ký khai trình lao động
 10.             –  Đăng ký công đoàn 
 11.             –  Đăng ký hệ thống thang lương.
 12.             –  Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN.
 13. logo-bao-hiem-xa-hoi

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội; 
– Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
– Thời hạn trả lời hồ sơ 30 ngày Cơ quan thanh, kiểm tra 
– Bộ lao động và thương binh xã hội; 
– Uỷ ban nhân dân tại các tỉnh, thành phố.

 

III. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 1.             1/ Đăng ký, theo dõitiến trình xử lý và nhận kết quả khai trình lao động.
 2.             2/ Đăng ký, theo dõi tiến trình xử lý và nhận kết quả hồ sơ công đoàn.
 3.             3/ Đăng ký, theo dõi tiến trình xử lý và nhận kết quả hệ thống thang bảng lương.
 4.             4/ Đăng ký, theo dõi tiến trình xử lý và nhận kết quả sổ BHXH và thẻ BHYT.
 5.            5/ Cam kết sau khi hoàn tất hồ sơ:
 6.                     –  Đảm bảo mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là thấp nhất.
 7.                     –  Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu
 8.                     –  Hướng dẫn các thủ tục sau khi nhận sổ BHXH và thẻ BHYT
 9.                     –  Tư vấn miễn phí về các quy định về BHXH, BHYT, BHTN sau khi hoàn tất

 

ĐĂNG KÝ BHXH

                               Bảo hiểm xã hội là việc tạo ra nguồn thu nhập thay thế trong trường hợp nguồn thu nhập bình thường bị gián đoạn đột ngột hoặc mất hẳn, bảo vệ cho những người lao động làm công ăn lương trong xã hội.

                             Bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng với các doanh nghiệp có sử dụng người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, không liên quan đến số người lao động của doanh nghiệp.
                            Tổ chức bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, thành phố Lệ phí và Thời hạn Không quy định.

 

QUY TRÌNH LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM XÃ HỘI 

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG VÀ BHXH

                       

           Để giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà, mất thời gian đi lại và phiền hà gây ra cho các doanh nghiệp. Quy định chuyên cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn tài chính sẽ nhận ủy quyền hoàn tất thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đăng ký lao động cho các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước tại Việt Nam.

 

-Bước 1 : Đăng ký Lđộng tại Phòng LĐTBXH (UBND Quận) gồm các hồ sơ sau:   5  ngày

             + Giấy phép ĐKKD : 01 bản sao y công chứng.

             + Bảng khai trình lao động khổ A3.

 

-Bước 2 : Thành lập công đoàn (Nếu >=10 LĐ), X/n không đủ điều kiện thành lập công đoàn (Nếu <10 LĐ) : 5 ngày

               + Giấy phép ĐKKD : 01 bản sao y công chứng

               + Bảng khai trình lao động khổ A3 (có x/n Phòng LĐTBXH )

               + Bảng xin x/n không có công đoàn(Nếu <10 LĐ)

               + Bộ hồ sơ xin thành lập công đoàn.(Nếu >=10 LĐ)

 

-Bước 3 : Đăng ký thang bảng lương: 15 ngày

               + Bảng đăng ký hệ thống thang lương và phụ cấp lương.

               + Hợp đồng lao động.

               + Công văn xin đăng ký thang lương

               + Bảng chi tiết

               + Hợp đồng lao động (chỉ xem không nộp)

 

* Nếu < 10 Lđộng:

            + Công văn thống nhất thang bảng lương (Dưới 5 lao động không có công đoàn và cho nhân viên ký vào)

            + Xác nhận không có công đoàn (do liên đoàn Lđộng Quận cấp ) nếu cty không có Cđoàn, số lượng nhân viên ít dưới 10 LĐ.

            + Quy định tiêu chuẩn từng chức danh trong thang lương.

 

* Nếu >= 10 Lđộng:

            + QĐịnh thành lập CĐ (do liên đoàn Lđộng Quận cấp) nếu cty đủ điều kiện thành lập công đoàn.

            + Biên bản họp BCH công đoàn v/v thống nhất thang lương (Có công đoàn và trên 10 lao động)

            + Quy định tiêu chuẩn từng chức danh trong thang lương.

            + Nội qui Lđộng : gồm 4 bộ và 1 công văn, 1 Quy định ban hành nội qui

            + Thỏa ước lao động: gồm 4 bộ và 1 công văn, 1 quy định ban hành nội qui, 1BB lấy ý kiến BCH Cđoàn & 1 quyết định thành lập Cđoàn (do liên đoàn Lđộng Quận cấp).

Sau khi có xác nhận của phòng LĐTBXH tiến hành đăng ký BHXH.

 

-Bước 4 : Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN gồm các hồ sơ sau:

            + Giấy phép ĐKKD: 01 bản sao y công chứng.

            + Phiếu đăng ký tham gia BHXH

            + Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu 1a – TBH)

            + Tờ khai tham gia BHXH (Mẫu 01-TBH)

            + Bảng lương từ tháng bắt đầu thành lập.

            + Hợp đồng lao động.

            + Đăng ký hệ thống thang lương và phụ cấp lương. (Có xác nhận của phòng LĐ)

            + Bảng khai trình lao động. (Có xác nhận của phòng LĐ)

            + Mẫu 301

            + Mẫu 401

 

Lưu ý :

        – Nộp HSơ BHXH từ ngày 1 -> ngày 20 hàng tháng

        – Thời gian thụ lý hồ sơ BHXH sau 5 ngày làm việc.

        – BHTN : Phải ký HĐLĐ trên 10 người.

        – Đ/v Dn nhà nước 5 Lđộng phải TLCĐoàn, Cty tư nhân 10 Lđộng phải TLCĐoàn.

        – Người nước ngoài là ĐDPL hoặc thành viên cty thì không cần khai trình LĐ cho phòng LĐTBXH.

        –  Sở LĐTBXH : www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn

 

Danh mục trên có thể thay đổi tùy theo mỗi Quận/Huyện.
BHYT – BHXH CHO DOANH NGHIỆP MỚI


I. Hồ sơ yêu cầu: 
         1.  Phiếu đăng ký tham gia BHXH (theo mẫu 1 bản)
         2.  Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (1 bản)
         3.  Bảng đăng ký sử dụng lao động (đã được đăng ký với cơ quan lao động – 1 bản)
         4.  Thang, bảng lương (đã được đăng ký với cơ quan lao động – 1 bản)
         5.  Mẫu 1a-TBH “Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT” (3 bản)
         6.  Mẫu 3a-TBH : “Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH-BHYT – BHTN bắt buộc” (3 bản)
         7.  HĐLĐ hoặc quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển…(1 bản)

 Đơn vị đăng ký trể so với giấy phép, bổ sung thêm:
        1.  Công văn giải trình lý do chậm đăng ký BHXH cho người lao động theo quy định (1 bản)
        2.  Bảng lương thực tế của đơn vị có ký nhận của NLĐ từ ngày thành lập (1 bản)

 

II. Cơ quan tiếp nhận: 
         –  Đối với doanh nghiệp sử dụng trên 100 lao động, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp tại cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh, thành phố
         –  Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 100 lao động nộp tại cơ quan Bảo Hiểm xã Hội quận huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

 

ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG – BHXH – BHYT CHO NGƯỜI VIỆT NAM

 BIỂU PHÍ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG – BHXH – BHYT

(NGƯỜI VIỆT NAM)

 Mức Phí Số lượng người đăng ký
2.500.000 Dưới 5 người
3.000.000 Từ 5 người đến 10 người
3.500.000 Từ 10 người đến dưới 20 người
500.000 Nguyễn Thắng theo dõi hồ sơ BHXH hàng tháng

 

Lưu ý:

     – Nếu công ty thành lập từ năm 2010 về trước thì phí dịch vụ là : 3.000.000 đ (ba triệu đồng)  cho 20 người trở xuống.

     – Nếu đăng ký tham gia bảo hiểm cho người VN & NN: phí trên cộng 1.000.000đ. Nếu Nguyễn Thắng theo dõi hồ sơ BHXH hàng tháng : 300.000đ-700.000 đ

      Với việc lựa chọn dịch vụ ” đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội ” của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện từ A đến Z cho quý khách, quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đồng thời hồ sơ luôn phù hợp với quy định của pháp luật, quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ, biểu mẫu do chúng tôi soạn thảo sẵn.

 

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHOẺ – THÀNH CÔNG !

Mọi chi tiết Quý Khách vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH DV Kế Toán Nguyễn Thắng

Điện thoại: 08.62679245  – 08.38163247 – 08.38155061 –  Fax: 08.38156410

Ms.Phượng (0909.64.8580 – 0978.77.66.55)

Email:maiphuong@nguyenthang-co.com hoặc: phongkehoach_nguyenthang@yahoo.com.sg

Website: http://ketoanuytinnt.com