Dịch Vụ Kế Toán Nguyễn Thắng - Tư Vấn Miễn Phí - Uy Tín Là Hàng Đầu

Bộ Tài chính đề nghị VCCI phối hợp triển khai nộp thuế điện tử

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị VCCI phối hợp trong công tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, nhằm hoàn thành chỉ tiêu 90% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử vào cuối năm 2015 như Chính phủ giao.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính cho biết đã triển khai chương trình nộp thuế điện tử từ tháng 2/2014 theo chỉ đạo của Chính phủ. Nộp thuế điện tử là dịch vụ công cho phép doanh nghiệp nộp thuế bằng phương thức điện tử thông qua tài khoản mở tại ngân hàng thương mại và được xác nhận việc nộp thuế bằng chứng từ điện tử.Đến nay, hơn 90% doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước đã đăng ký tham gia nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, số chứng từ nộp thuế và số tiền nộp NSNN bằng phương thức điện tử còn thấp.

Để hoàn thành chỉ tiêu cuối năm 2015, 90% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử của Chính phủ giao, Bộ Tài chính đề nghị VCCI phối hợp trong công tác triển khai dịch vụ này.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị VCCI phối hợp với Tống cục Thuế tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia nộp thuế điện tử là góp phân nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Đồng thời, phối hợp với ngành Thuế tổ chức các chương trình tuyên truyền như: Tuần lễ hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế điện tử, hội nghị, hội thảo về nộp thuế điện tử. Chỉ đạo các chi nhánh của VCCI tại các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan Thuế trên địa bàn tích cực vận động các doanh nghiệp đăng ký và tham gia nộp thuế điện tử đối với tất cả các khoản thuế phát sinh.

Trước đó tại báo cáo thường kỳ gửi Chính phủ về tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan tháng 10/2015, Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 26/10/2015 đã thực hiện khai thuế qua mạng Internet đối với 98% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế, đồng thời đã có 90,05% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử qua kết nối liên thông với các ngân hàng thương mại.

Trong thời gian tiếp theo, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chính phủ điện tử, tập trung lĩnh vực thuế điện tử, nâng cao hiệu quả hệ thống hải quan điện tử, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN.

Đi đôi với đó là đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử, bao gồm nộp qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và qua các kênh điện tử do các ngân hàng thương mại cung cấp; phấn đấu tiến tới đạt 90% về cả 3 chỉ tiêu: số doanh nghiệp đang quản lý thuế trên địa bàn; số chứng từ nộp thuế và số tiền thuế thu được trên địa bàn quản lý./.