Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh

0909 64 85 80

Thống kê truy cập

Dịch Vụ Kế Toán Nguyễn Thắng - Tư Vấn Miễn Phí - Uy Tín Là Hàng Đầu

HƯỚNG DẪN NỘP MẪU 06/GTGT THEO QUY ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC THUẾ ÁP DỤNG CHO KỲ TÍNH THUẾ 2017 – 2018

Bước 1: Xác định doanh nghiệp mình có nằm trong nhóm đối tượng được Tổng Cục Thuế yêu cầu phải nộp mẫu 06/GTGT hay không.
Theo nội dung thông báo từ Tổng Cục Thuế, doanh nghiệp được yêu cầu nộp mẫu 06/GTGT là những doanh nghiệp có tổng doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng  và có ngày thành lập:
 • Từ quý I/2014 đến quý III/2014 (tháng 01/2014 – 09/2014)
 • Trong quý IV/2015
 • Từ quý I/2016 đến quý III/2016 (tháng 01/2016 – 09/2016)
Dưới đây là phương pháp xác định doanh thu chịu thuế GTGT để bạn tham khảo nếu bạn chưa nắm rõ:
Căn cứ vào quy định tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013:
 1.  Doanh thu chịu thuế GTGT do DN tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu [27] “Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT” trên các Tờ khai thuế GTGT từ tháng 11/2015 hết tháng 10/2016 hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý 4/2015 đến hết quý 3/2016. (Lưu ý không căn cứ vào Doanh thu của BC Quyết toán thuế TNDN)
 2. Đối với DN thành lập từ quý I/2016 đến quý III/2016 hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước tính của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng.
 3. Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục: 2017, 2018.

Bước 2: Tải mẫu 06/GTGT, sau đó in ra, điền đầy đủ thông tin, rồi ký tên và đóng dấu.
Bước 3: Nộp mẫu 06/GTGT tại chi cục thuế quận mà doanh nghiệp bạn đang trực thuộc.

II/ HẠN NỘP:

Chậm nhất là ngày 20/12/2016.

 

III/ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠM NGƯNG HOẶC CÓ THÔNG BÁO BỎ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH.

  1. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠM NGƯNG KINH DOANH:

  Căn cứ quy định tại Công văn 3550/TCT-KK ngày 10/08/2016 của Tổng Cục Thuế thì sau thời hạn tạm nghỉ kinh doanh:

  DN tiếp tục thực hiện phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đã áp dụng trước thời gian tạm nghỉ kinh doanh đến hết năm dương lịch đầu tiên sau khi hoạt động kinh doanh trở lại.

  Đến trước ngày 20/12 của năm dương lịch đầu tiên sau khi hoạt động kinh doanh trở lại, người nộp thuế căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-B ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính để áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng cho chu kỳ ổn định 02 năm tiếp theo.

 1. 2 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐÃ CÓ THÔNG BÁO CƠ SỞ KINH DOANH BỎ ĐỊA CHỈ KINH DOANH:

Căn cứ theo quy định tại Công văn số 10558/CT-TTHT ngày 11/11/2015 của Cục thuế Tp.Hồ Chí Minh:

Đối với những DN đã có “TB cơ sở KD bỏ địa chỉ KD”và chưa nộp mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế nay các DN đã thực hiện đầy đủ các thủ tục để hoạt động trở lại thì các DN này nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT.