Dịch Vụ Kế Toán Nguyễn Thắng - Tư Vấn Miễn Phí - Uy Tín Là Hàng Đầu

Thông tư 26/VBHN–BTC Hướng dẫn NĐ 218 về thuế TNDN

Thông tư 26/VBHN–BTC Hướng dẫn NĐ 218 về thuế TNDN

Thông tư 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP. Văn bản này Hợp nhất 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC.

 

thông tư 26 hướng dẫn nghị định 218 về thuế tndn

văn bản hơp nhất 26 về thuế TNDN